Відділ освіти Скадовської районної державної адміністрації Отдел образования Скадовск

Відділ освіти Скадовськ, Відділ освіти Скадовської РДА, Відділ освіти Скадовської районної джержавної адміністрації, Скадовський відділ освіти, Отдел

ВІДДІЛ ОСВІТИ СКАДОВСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ОГОЛОШУЄ КОНКУРС НА ЗАЙНЯТТЯ ВАКАНТНОЇ ПОСАДИ ГОЛОВНОГО СПЕЦІАЛІСТА-БУХГАЛТЕРА ВІДДІЛУ ОСВІТИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

e-mail Друк PDF

УМОВИ
проведення конкурсу

на зайняття вакантної посади державної служби категорії “В” -

головного спеціаліста-бухгалтера відділу освіти районної державної адміністрації

ЗАГАЛЬНІ УМОВИ

Посадові обов’язки

1. Веде бухгалтерський облік у відділі освіти районної державної адміністрації відповідно до встановлених правил, форм і методів з урахуванням інструктивних матеріалів, доповнень та змін до них.

2. Бере участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку району.

3. Готує та подає в установленому порядку аналітичні матеріали і статистичну звітність з питань, що належать до його компетенції.

4. Здійснює економічний аналіз фінансово-господарської діяльності закладів та установ освіти, забезпечує своєчасне внесення змін до кошторисів доходів та видатків.

5. Забезпечує підготовку бюджетного запиту.

6. Вносить пропозиції щодо обсягів бюджетного фінансування закладів освіти, сприяє їх раціональному розміщенню, контролює використання капітальних вкладень та залучених коштів.

7. Забезпечує своєчасне складання та затвердження кошторисів доходів та видатків закладів та установ освіти, планів асигнувань.

8. Забезпечує оприлюднення фінансових звітів про надходження та використання всіх отриманих коштів на офіційному веб-сайті відділу освіти районної державної адміністрації.

9. Складає бухгалтерську звітність на підставі достовірних первинних документів та відповідних бухгалтерських записів, своєчасно їх подає у встановлені терміни відповідним організаціям.

10. Виконує роботи з формування, ведення та зберігання даних бухгалтерської інформації, стежить за зберігання бухгалтерських документів, оформлює їх відповідно до встановленого порядку та передає до архіву.

11. Формує та упорядковує особові справи працівників відповідно до вимог чинного законодавства.

12. Бере участь у документальному оформленні проходження державної служби та трудових відносин.

13. Забезпечує підготовку матеріалів, проектів наказів щодо призначення на посади та звільнення працівників.

14. Приймає документи від кандидатів на зайняття вакантних посад державної служби категорії “В”, проводить перевірку документів, поданих кандидатами, на відповідність встановленим законом вимогам, повідомляє кандидатів про результати такої перевірки та подає їх на розгляд конкурсної комісії, здійснює інші заходи щодо організації конкурсного відбору.

15. Надсилає кандидатам на зайняття вакантних посад державної служби категорії “В” письмові повідомлення про результати конкурсу.

16. Веде встановлену звітно-облікову документацію, готує державну статистичну звітність з кадрових питань.

17. Обчислює стаж роботи та державної служби.

18. Організовує складення Присяги державного службовця особою, яка вперше вступає на державну службу, оформляє документи про присвоєння відповідних рангів державним службовцям.

19. Формує графік відпусток, готує проекти наказів щодо надання відпусток працівникам, контролює їх подання та веде облік.

20. Здійснює роботу, пов’язану із заповненням, обліком і зберіганням трудових книжок та особових справ працівників.

21. Виконує інші завдання, що належать до компетенції Відділу.

Умови оплати праці

Відповідно до Закону України “Про державну службу” № 889-VIII та постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 “Питання оплати праці державних органів”.

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстроково

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

1. Копія паспорта громадянина України.

2. Письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби (за формою, що додається), до якої додається резюме у довільній формі.

3. Письмова заява, в якій повідомляється, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади", та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

4. Копія (копії) документа (документів) про освіту.

5. Посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою.

6. Заповнена особова картка державного службовця.

7. Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік, подана відповідно до чинного законодавства.

Строк подання документів: 30 календарних днів з дня оприлюднення інформації про проведення конкурсу на офіційному сайті Національного агентства з питань державної служби.

Місце, час та дата початку проведення конкурсу

20 лютого 2018 року о 1400

75700, Херсонська область, м.Скадовськ, вул.Олександрівська (Володарського), 34

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Дудченко Ольга Миколаївна,

(05537) 5-21-70, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ

1

Освіта

Вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем не нижче молодшого бакалавра або бакалавра

2

Досвід роботи

Не обов`язковий

3

Володіння державною мовою

Вільне

ПРОФЕСІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ

Вимога

Компоненти вимоги

1

Прийняття рішень

- здатність приймати вчасні та виважені рішення;

- ініціативність щодо пропозицій/рішень.

2

Комунікація та взаємодія

- здатність ефективно взаємодіяти - дослухатися, сприймати та викладати думку;

- здатність переконувати інших за допомогою аргументів та послідовної комунікації.

3

Стресостійкість

- розуміння своїх емоцій;

- самоконтроль;

- конструктивне ставлення до зворотнього зв'язку, зокрема критики;

- оптимізм.

ПРОФЕСІЙНІ ЗНАННЯ

Вимога

Компоненти вимоги

1

Знання законодавства

1) Конституція України;

2) Закон України “Про державну службу”;

3) Закон України “Про запобігання корупції”;

4) Закон України “Про місцеві державні адміністрації”;

5) Закон України “Про доступ до публічної інформації”;

6) Закон України “Про освіту”.

2

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

1) Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”;

2) Закон України “Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні”;

3) Закон України “Про фінансовий лізинг”;

4) Закон України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування”;

5) Кодекс законів України про працю;

6) Постанова Кабінету Міністрів України від 09 грудня 2015 року № 1013 “Про впорядкування структури заробітної плати, особливості проведення індексації та внесення змін до деяких нормативно-правових актів”;

7) Постанова Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 “Питання оплати праці працівників державних органів”;

8) Постанови Верховної Ради України, акти Президента України, Кабінету Міністрів України, Національного агентства України з питань державної служби, що забезпечують формування та реалізацію державної політики в сфері державної служби.

3

Професійні знання

- знання актів законодавства та нормативно-правових актів, що стосуються державної служби, діяльності районної державної адміністрації, Відділу;

- знання вимог законодавства України та відомчу нормативну базу з питань бухгалтерського обліку;

- знання Інструкції з діловодства;

- знання норм сучасної ділової української мови та вміння застосовувати її на практиці.

4

Знання сучасних інформаційних технологій

Вміння використовувати комп’ютерне обладнання, програмне забезпечення та офісну техніку, вільне володіння програмами: MS Office (Word, Excel).